Univerzitetni program v Sloveniji 2007/2008


Informacija o pogojih študija in pridobitve štipendije v Republiki Sloveniji v študijskem letu 2007/2008 za potomce slovenskih izseljencev je na razpolago na spletni strani Centra za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja / CMEPIUS.

Na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo si lahko ogledate Razpis za dodiplomske študijske programe na slovenskih univerzah in visokih šolah.