Seminar za učitelje slovenščine v sobotnih šolah iz Južne Amerike in Avstralije

Od 19. do 28. januarja je potekal seminar, ki ga Republika Slovenija od leta 1994 organizira za učitelje slovenščine v sobotnih izseljenskih šolah.


Seminarji so nastali na pobudo našega društva Slovenija v svetu, ko smo takratnemu ministru za šolstvo dr. Petru Venclju ob prošnji za učbenike in gradivo za sobotne šole predlagali, naj Republika Slovenija povabi ustanoviteljice slovenskih sobotnih šol kot priznanje, da so svoje življenje posvetile slovenski mladini, rojeni na tujem, in ji prižgale vnemo za slovenstvo. S tem bi jim omogočili tudi vpogled v slovenski učni sistem. Prvi seminar je potekal v Dolenjskih toplicah, namenjen je bil ustanoviteljicam in voditeljicam slovenskih sobotnih šol v Argentini in Avstraliji.