Po občnem zboru našega društva

V soboto, 12. februarja 2011, smo po 15. členu pravilnika v Zavodu sv. Stanislava na rednem občnem zboru izvolili za predsednika društva dr. Branka Zorna, člane glavnega in nadzornega odbora in častnega razsodišča. Sprejet je bil tudi sklep o ustanovitvi mladinskega odseka SVS.
Vsem izvoljenim čestitamo in jim želimo uspešno in kvalitetno delo v dobro vseh Slovencev po svetu.

 

Odborniki so izvoljeni za mandatno dobo treh let.

Lista za glavni odbor

1.    Dr. Branko Zorn (Predsednik Društva)

2.    Marko Jerman
3.    Verena Koršič-Zorn
4.    Marko Fink
5.    Franci Medic
6.    Boštjan Kocmur
7.    Bogdan Magister
8.    Federico Potočnik

Nadzorni odbor
Člani Namestniki                
Rodolfo Potočnik 
John Križman  
Franc Zabukovšek  
Nejko Štefe
Barbara Medic Janez Juvančič

 

Častno razsodišče
Člani
Namestniki
Stane Štrbenk  
Mariana P. Rezelj
Mateo Eiletz Betka Jerovšek
Jaka Kocmur Daniel Škraba


Iniciativni odsek mladih
1.    Federico Potočnik (Arg)
2.    Alexander Jerman (Arg)
3.    Matjaž Zorn (Francija)
4.    Barbi Medic (Argerntina)
5.    Martina Kocmur (Argentina)
6.    Patrik Bratkovič (Švedska)
7.    Andrew Bratina (Avstralija)