Predstavitev reprezentance (SSC) Toronto

“Slovenia Sports Club” (SSC) je bil ustanovljen leta 1961 z namenom povezovati slovenske izseljence in njihove potomce na sportnem podrocju. Prvo mostvo v klubu je bila clanska hokejska ekipa, kmalu  pa ji je sledila nogometna ekipa, kasneje se rokometna ekipa in ekipa v odbojki za moske in zenske. Najbolj aktivna sporta v klubu sta hokej in nogomet.

Nogometna ekipa ze 50 let redno igra v Toronto Soccer Association ligi in je najstarejsa amaterska ekipa v Torontu in juznem Ontariu. SSC je  v 50 letih svojega obstoja tekmovala po Kanadi, v Zduzenih drzavah Amerike, v Avstriji, v Italiji in je veckrat gostovala tudi v rodni domovini Sloveniji. Prvo hokejsko mostvo se je podalo cez ocean ze leta1966 in se pomerilo v prijateljskih srecanjih z ekipami od Jesenic do Beograda. Sledila so se stiri gostovanja hokeja, in to dvakrat clanskih in dvakrat mladinskih ekip. Clansko nogometno mostvo se je sedemkrat pomerilo v prijateljskih srecanjih po razlicnih krajih Slovenije. Mladinska ekipa je gostovala v Sloveniji enkrat.
Zaostajala pa ni tudi ekipa odbojke, saj so se clani udelezili prijateljskih tekmovanj v domovini stirikrat in clanice trikrat.
SSC je v svojih 50 letni zgodovini zel dokaj dobre rezultate. Hokej je nestetokrat osvojil prvenstvo v amaterski ligi. Najvisji uspeh nogometne ekipe je bila osvojitev drugega mesta v province Ontario. Moska odbojka  je kar dvakrat osvojila prvenstvo Ontaria, medtem ko so si clanice zenske ekipe pridobile drugo mesto v okviru tega tekmovanja.
Ob ustanovitvi kluba je bila vecina igralcev rojenih v Sloveniji, razen hokeja in odbojke, sedaj pa iga v ekipah ze druga in tretja generacija slovenskih izseljencev. Sportni klub jim nudi priloznost, da se medseboj spoznavajo, navezujejo stike in prijateljstvo, ceprav je igranja sporta prvi namen.
Ne smemo pa pozabiti, da je iz nase skupnosti izslo kar nekaj igralcev in igralk,ki igrajo profesionalno v razlicnih sportih, in sevada sportnikov in sportnic, ki so zastopali Kanado na olimpiskih igrah. Vsi so nasemu klubu in slovenski skupnosti v velik ponos.
Zelo nas veseli da ravno letos ko (SSC) obhaja 50 letnico obstoja in Slovenija praznuje  20 letnico osamosvojitve, se lako ze tretjic udelezimo tega “Izseljenskega turnirja”.
Preprican sem, da bo tudi to letosnje srecanje v Sloveniji ostalo vsem udeleznikom v trajen spomin.

John Kavcic
Predsednik Nadzornega Odbora.