Seminar slovenskih ljudskih plesov v Ljubljani

Ta teden smo končali Seminar slovenskih ljudskih plesov, katerega smo organizirali v sklopu poletnih programov, ob 20. obletnici samostojne Slovenije.

Seminar je potekal pod vodstvom prof. Tomaža Simetingerja in korepetitorja Andraža Trampuža.