Vlaganje zahtevkov za popravo krivic tudi po 31. decembru

Na predlog pravosodnega ministrstva je Državni zbor RS na svoji 31. redni seji sprejel novelo zakona o popravi krivic, po katerem da možnost vlaganja novih zahtevkov za popravo krivic političnim obsojencem in zapornikom ter svojcem žrtev povojnih protipravnih odvzemov življenja tudi po 31. decembru 2007.

Novi zakon je bil objavljen v Uradnem listu 92/2007 dne 10. oktobra 2007, kjer med drugimi spremembami beremo, da se črta drugi odstavek člena 10: (»(2) Zahteva se lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2007.«)


Desetletje od uveljavitve zakona je namreč dokazalo, da je želel del slovenske politike prav z uvajanjem nerazumnega roka potisniti ob rob projekt poprave povojnih krivic. Naj znova spomnimo, da je prvotna različica zakona omogočala vlaganje zahtevkov le do maja 1998 (!). Do tega roka je bilo pravočasno vloženih le 3420 (!) zahtev. Ker so novi zahtevki kljub pretečenemu roku še vedno prihajali, se je začela svojevrstna politično-zakonodajna nadaljevanka za podaljšanje roka, ki je bil najprej podaljšan do leta 2001. Tudi po tem roku so še vedno prihajale nove vloge. V zadevo je moralo poseči celo ustavno sodišče in zakonodajalec je rok podaljšal do konca leta 2004. Toda vloge so še kar prihajale in sprožena je bila pobuda za novo podaljševanje roka. Po predlogu tedanje opozicije in sedanje pozicije naj bi bilo to vsaj leto 2010, vendar se nekdanja vladna večina in sedanja opozicija s tem ni strinjala in je možnosti zakona o popravi krivic zaprla z 31. decembrom 2007. Sedanja vlada želi omejevalno ureditev odpraviti in po analogiji z zakonom o žrtvah vojnega nasilja prekluzivni rok iz zakona preprosto črtati. Kajti vloge na komisijo za izvajanje zakona o popravi krivic še vedno prihajajo. Letos jih je prispelo več kot tisoč, njihovo skupno število pa se je povzpelo na okoli 17.000.(Po Družini, 01. 07. 2007)