Vabilo na redni občni zbor SVS

Spoštovani člani!

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabim vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v petek, 23. marca 2012 ob 19.30 v Zavodu sv. Stanislava.

 

 

 

 

Predlagani dnevni red:

1. Pozdrav – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Branje zapisnika prejšnjega občnega zbora
4. Tajniško poročilo o delu SVS
5. Blagajniško poročilo o finančnem poslovanju SVS
6. Poročilo predsednika
7. Poročilo nadzornega odbora
8. Razgovor o poročilih
9. Potrditev novega pravilnika Izseljenskega društva Slovenija v svetu
10. Predstavitev načrta SVS za leto 2012
11. Sprejem sklepov zbora
12. Razno – Zaključek


Iskreno vas pozdravljam

dr. Branko Zorn
predsednik SVS