Volitve v Državni zbor 2008 - koristni napotki

Spoštovani rojaki po svetu!

Te dni prihaja na vaše naslove (slovenskim državljanom s stalnim bivališčem zunaj Evrope) volilno gradivo za slovenske državnozborske volitve 2008. V kolikor ga še niste prejeli, prosimo sporočite.
Slovenci s stalnim bivališčem po Evropi, zunaj Slovenije boste gradivo prejeli v prihodnjih dneh. (Volilni imenik je na vpogled na sedežu diplomatsko-konzularnega predstavništva do 6. septembra 2008.)
Obiskali smo tajnika Državne volilne komisije Marka Golobiča in dobili nekaj praktičnih napotkov za glasovanje v tujini.

Kako voliti:
Slovenci zunaj Evrope ste/boste prejeli uradno prazno glasovnico; Slovenci po Evropi pa glasovnico z imeni kandidatov vseh strank vašega okraja. Priložena bo tudi volilna karta.

Vsi, ki ste/boste prejeli prazne glasovnice, in z namenom, da se izognete kakšni operativni napaki in si zagotovite veljavnost vašega glasu, vam priporočamo:

a) na uradni prazni glasovnici, v spodnji pravokotni okvirček vpišite samo ime stranke, za katero nameravate glasovati, npr. NSi Nova Slovenija ali SDS Slovenska demokratska stranka ali … (katerakoli od drugih strank)
(v skladu z 82. členom zakona o volitvah ni potrebno, da vpisujete ime in priimek kandidata, temveč samo ime liste oziroma stranke. S tem se boste izognili pomotam, kot sta vpis nepravilnega kandidata ali vpis kandidata iz drugega volilnega okraja, kar bo razlog, da vaš glas ne bo veljaven);
b) v ovojnico, namenjeno »za glasovnico«, spravite samo izpolnjeno glasovnico (ne volilno karto, drugače bo tudi zaradi tega vaš glas neveljaven).
c) Izpolnjeno volilno karto in zapečateno ovojnico z glasovnico pošljite pred 21. septembrom na naslov najbližjega slovenskega veleposlaništva ali na naslov: Državna volilna komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana.

Vsak državljan Republike Slovenije, ki dopolni 18 let, ima pravico dejavno sodelovati pri urejanju in upravljanju naše države. Volitve so pot do te pravice.