Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Javni razpis za dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2009/2010 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 53/2009. Razpisna dokumentacija se nahaja na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: www.sklad-kadri.si. Več informacij najdete tudi na portalu www.slovenci.si

Rok za prijavo na razpis je do vključno 30. septembra 2009.