O uveljavljanju pokojninskih pravic v Argentini in Sloveniji

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je izdal brošurico z nekaterimi informacijami o postopku za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja oseb, ki so bile ali so zavarovane po slovenski in argentinski zakonodaji.

Lahko jo preberete tukaj.