Vabilo na redni občni zbor SVS

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabimo vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v soboto, 13. marca 2010 ob 18.00 v Zavodu sv. Stanislava.

 


Ljubljana, 16. januar 2010


Spoštovani!

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabimo vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na
redni občni zbor, ki bo v soboto, 13. marca 2010 ob 18.00 v Zavodu sv. Stanislava.

Dnevni red:
 1. Pozdrav – Ugotovitev sklepčnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva: predsednik, zapisnikar, overovatelja zapisnika
 3. Branje zapisnika prejšnjega občnega zbora
 4. Tajniško poročilo o delu SVS
 5. Blagajniško poročilo o finančnem poslovanju SVS
 6. Poročilo predsednika
 7. Poročilo nadzornega odbora
 8. Razgovor o poročilih
 9. Predstavitev načrta SVS za leto 2010
 10. Sprejem sklepov zbora
 11. Razno - Zaključek
Če ob napovedani uri ni prisotna vsaj polovica članstva, se začetek odloži za 30 minut, na kar občni zbor veljavno odloča,
če je prisotnih najmanj deset članov društva (16. čl.).

Po končanem občnem zboru bomo izkoristili priliko za prijetno srečanje in nadaljni pogovor.

Z željo, da se vidimo na občnem zboru, vas iskreno pozdravljam!

Boštjan Kocmur,
predsednik ID SVS