O nas

Naše poslanstvo

Izseljensko društvo Slovenija v svetu je prostovoljno združenje Slovencev iz domovine in sveta, ustanovljeno leta 1991 in registrirano 1992 na pobudo v tujini rojenih potomcev slovenskih izseljencev, ki so se ob osamosvojitvi preselili v Slovenijo, ter drugih Slovencev iz domovine in izseljenstva. Njegova poglavitna naloga je povezovanje vseh Slovencev z matično domovino.

Naše stalno prizadevanje je omogočati Slovencem po svetu, da bi se z veseljem zavedali svojih korenin, cenili svoj jezik in slovenske navade, da bi ponosno čutili svoje slovenstvo. Preučevanje izseljenske problematike in reševanje vsestranskih potreb je bila vedno naša stalna skrb.
Izseljensko društvo Slovenija v svetu od svoje ustanovitve dalje pomaga pri vračanju slovenskih izseljencev v matično domovino, pri urejanju njihovih dokumentov in njihovem vključevanju v slovensko stvarnost.

Odbori SVS 2020 – 2023

V ponedeljek, 28. septembra 2020 smo v Zavodu sv. Stanislava volili kandidate vseh treh organov društva za mandatno dobo treh let.

Nadzorni odbor
Člani

Jože Snoj

Daniel Škraba

Barbi Medic

Namestniki

Franc Zabukovšek

Miha Zemljič

Marija Primc

Glavni odbor
Predsednik

Uroš Zorn

Podpredsednik

Marko Jerman

Tajnik

Verena Koršič-Zorn

Blagajnik

Bogdan Magister

Kulturni referent

Marko Fink

Generalni tajnik

Boštjan Kocmur

Častno razsodišče
Člani

dr. Branko Zorn

Franci Medic

Alex Jerman

Namestniki

Mateo Eiletz

Janez Juvančič

Marjan Oberžan

Namen društva Slovenija v svetu je:

  • medsebojno povezovanje Slovencev povratnikov, slovenskih izseljencev po svetu in Slovencev v matični domovini,
  • ohranjanje vezi z izseljenskimi skupnostmi, iz katerih člani izhajajo,
  • sodelovanje z drugimi izseljenskimi skupnostmi in organizacijami v domovini in po svetu, ki soglašajo z nameni in načeli društva, ki se zavedajo svojega slovenstva in ki želijo ohraniti slovenske korenine tudi v prihajajočih rodovih;
  • pomoč pri osebnem in skupnem ohranjanju slovenstva zunaj slovenskih meja, informiranje, svetovanje in pomoč pri vračanju izseljencev v matično domovino.

Naše društvo vključuje

12

Programov

76

Dijakov in maturantov

32

Mladih športnikov

200+

Pomoči izseljencem

Vsa leta dojemamo, da kjerkoli po svetu doni slovenska beseda, kjer utripa slovensko čuteče srce, tam je »naš dom brez mej«, kot je zapisano v naši himni.

V naslednjih letih bomo še posebno dejavni pri omogočanju neposrednih stikov s Slovenci po svetu druge in tretje generacije, rojene v tujini. V ta namen bomo omogočali izmenjave in programe ter podpirali vse izvirne dejavnosti slovenskih skupnosti po svetu.
Vsak Slovenec, ki živi doma ali po svetu, se nam lahko pridruži, da skupaj gradimo prijazno in ponosno »Slovenijo v svetu«.

Kaj vse počnemo?

Osrednja prireditev društva je vsakoletni Tabor za Slovence po svetu, kjer predstavniki slovenskih organizacij po svetu, predstavniki vlade in predstavniki civilnih in cerkvenih družb v Sloveniji obravnavajo aktualne teme izseljenstva z namenom, da bi ozaveščali slovensko javnost in državne oblasti o izseljenski problematiki in o izseljencih kot delu narodnega telesa.

Vsako leto društvo SVS organizira obisk domovine prednikov za slovenske maturante iz prekomorskih držav, jih vodi in jim razkazuje lepote Slovenije in njene značilnosti. Enako vodi tudi druge skupine iz izseljenstva po poteh slovenske kulture, lepote in zgodovine.

Društvo SVS pomaga pri ugotavljanju slovenskega državljanstva in urejanju osebnih listin, nostrifikacijah šolskih diplom; preskrbi po svojih močeh stanovanje in službo prihajajočim izseljencem. Posredovalo je pri volilni komisiji, da bi izseljenci lahko bolj urejeno volili (leta 1992, 1996 in 2000).

Društvo SVS skrbi za slovensko besedo med Slovenci, ki žive zunaj slovenskih meja, s pošiljanjem šolskih knjig in literature, gledaliških iger, not, video- in avdiokaset in drugega zaprošenega gradiva.

Društvo SVS skrbi tudi za kulturno-umetniški stik med Slovenci. Vsako leto organizira veliko število obojestranskih obiskov pevcev, glasbenikov, zborov, ansamblov, dramskih igralcev, slikarjev, folkloristov iz matične domovine in izseljenstva.

Društvo SVS zbira zgodovinsko gradivo o slovenskih izseljencih in zdomcih ter preučuje njihovo problematiko. Sodeluje s slovenskimi ustanovami, ki se prav tako ukvarjajo s preučevanjem problematike slovenskega izseljenstva. Daje pobude za zakonodajno rešitev raznih problemov izseljenskih rojakov. Samostojno oziroma v sodelovanju z drugimi institucijami izdaja oz. podpira knjige, zbornike, revije ter drugi tisk z izseljensko tematiko, avdiokasete, videokasete ter zgoščenke izseljenskih izvajalcev. Društvo SVS vsako leto izdaja tudi svoje glasilo Slovenija v svetu, kjer poroča o tematiki, ki je bila obdelana na taboru in drugih dejavnosti iz letnega programa.

Zgodovina

Leta 1991 se je v Slovenijo preselilo nekaj mladih Slovencev, rojenih v Argentini. Prijateljsko so se družili v stari Ljubljani; imeli so mnogo skupnega. Predstavniki slovenskih izseljencev iz ZDA in Nemčije ter slovenskih ustanov so jim predlagali, naj za reševanje izseljenske problematike ustanovijo društvo izseljencev povratnikov in ker neposredno poznajo izseljenske potrebe, predstavljajo interese izseljencev v matični domovini. Takoj so šli v akcijo in preskrbeli prvo pošiljko učbenikov za izseljenske otroke v Argentini, sledile so akcije Pariz, sinhronizirane videokasete za otroke v ZDA in Kanadi idr.

Na začetku leta 1992 so bodoči maturanti slovenskega srednješolskega tečaja v Argentini zaprosili bivšo profesorico, tedaj članico nastajajočega društva, naj jim pomaga pri organizaciji obiska domovine staršev, jih spremlja in vodi po Sloveniji; poleg tega so jih razne organizacije in politične stranke vabile, naj predavajo o izseljencih in slovenskem izseljenstvu. Bližale so se volitve, izseljenci so se obrnili na člane društva, ki so posredovali pri volilni komisiji, da bi olajšala postopek glasovanja v tujini. Posredovali so tudi kot pooblaščenci pri mnogih postopkih o ugotavljanju slovenskega državljanstva in pri urejanju denacionalizacijskega postopka mnogih upravičencev. Tako so se akcije vrstile, še preden je bilo društvo registrirano. Prva skrb je bila seveda skupnost, iz katere so mladi izhajali, a obzorje se je takoj razširilo na ves svet: ZDA, Kanado, Argentino, Francijo, Belgijo, Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Švedsko, Avstralijo in drugam. Sledili so koncerti, obiski, gostovanja, predavanja, razstave idr.

Himna društva – Slovenija v Svetu

Slovenija, zapojmo ti
iz polnega srca,
naj pesem naša zadoni,
prek zemlje do neba!
Slovenija, nas skupni dom
med biseri sveta,
z lepoto te obdal je Bog,
od morja do gora.

Slovenija, moj dom brez mej,
ker nosim te s seboj!
kjer rod je moj, kjer sin je tvoj,
tam si Slovenija!

Moj narod – svobodnjakov rod –
si kneze voli sam,
mučencev je, junakov plod,
ki ne boji se ran.
Iz tisočletnih korenin
poganja naša rast.
Resnico ljubimo in mir,
svobodo, vero, čast!

Slovenija, moj dom brez mej,
ker nosim te s seboj!
Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj,
tam si Slovenija!

Slovenska pesem, delo, kri –
tribarvni prapor naš,
na modrem polju zvezde tri,
ponosno nam vihraš!
Slovenijo, slovenski rod
Bog večni čuva naj
pred zmoto in sovražnikom
sedaj in vekomaj!

Slovenija, moj dom brez mej,
ker nosim te s seboj!
Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj,
tam si Slovenija!

Himna Slovenja v svetu je nastala v Argentini. Na besedilo Marka Kremžarja jo je uglasbil Jože Osana iz Kanade. Prvič jo je izvajal zbor Slovenske mladenke pod vodstvom Anke Savelli Gaser na proslavi narodnega praznika 29. oktobra 1977 v Slovenski hiši v Buenos Airesu.

SPZ Gallus iz Argentine pod vodstvom Anke Savelli Gaser, 3. junija 1991 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, TUKAJ

Častni člani

Ob 10. obletnici ustanovitve izseljenskega društva Slovenija v svetu se je po sklepu občnega zbora predsednik društva Boštjan Kocmur javno zahvalil vsem, ki so vsa leta stali društvu Slovenija v svetu ob strani in ga podpirali, ter jih imenoval za častne člane:

dr. Jože Bernik (Slovenija – ZDA)
g. Cvetko Falež (Avstralija)
mag. Ivan Korošec (Slovenija – Argentina)
msgr. Janez Pucelj (Nemčija)
msgr. Janez Rihar (Slovenija)
akad. Zorko Simčič (Slovenija – Argentina)
g. Stane Šterbenk (Slovenija)
dr. Peter Urbanc (Kanada)

Arhiv spletne strani

Povezava do arhivske spletne strani

Arhiv spletne strani …