SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave

Predstavitev

 

 

Pozdravljeni!

 

Izseljensko društvo Slovenija v svetu je prostovoljno združenje Slovencev iz domovine in sveta, katerega poglavitna naloga je povezovanje vseh Slovencev z matično domovino, preučevanje izseljenske problematike in reševanje vsestranskih potreb, zlasti na področju šolstva, kulture, kulturne dediščine, športa in urejanja dokumentov.

Ustanovljeno je bilo leta 1992 na pobudo v tujini rojenih potomcev slovenskih izseljencev, ki so se po osamosvojitvi preselili v Slovenijo, ter drugih Slovencev iz domovine in izseljenstva, kot nujna potreba izseljencev po ustreznem sogovorniku v domovini.

SVS skrbi za živo vez med izseljenci in matično domovino; skrbi tudi za ohranjanje slovenstva zunaj meja slovenskega matičnega ozemlja. Hkrati si prizadeva za vračanje slovenskih izseljencev v matično domovino in njihovo vključevanje v slovenske razmere.

SVS je torej društvo, ki ve, da kjerkoli po svetu doni slovenska beseda, kjer utripa slovensko čuteče srce, tam je duhovna Slovenija.

                                                                

Boštjan Kocmur

predsednik SVS

 

 


Iz statuta SVS

 

Namen društva Slovenija v svetu je

  • medsebojno povezovanje Slovencev povratnikov, slovenskih izseljencev po svetu in Slovencev v matični domovini,

  • ohranjanje vezi z izseljenskimi skupnostmi, iz katerih člani izhajajo,

  • sodelovanje z drugimi izseljenskimi skupnostmi in organizacijami v domovini in po svetu, ki soglašajo z nameni in načeli društva, ki se zavedajo svojega slovenstva, in ki želijo ohraniti slovenske korenine tudi v prihajajočih rodovih,

  • pomoč pri osebnem in skupnem ohranjanju slovenstva zunaj slovenskih meja, informiranje, svetovanje in pomoč pri vračanju izseljencev v matično domovino.

PDF Statut v .pdf obliki 43 Kb

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.


Malo zgodovine

 

Leta 1991 se je v Slovenijo preselilo nekaj mladih Slovencev, rojenih v Argentini. Prijateljsko so se družili v stari Ljubljani; imeli so mnogo skupnega. Predstavniki slovenskih izseljencev iz ZDA in Nemčije ter slovenskih ustanov so jim predlagali, naj za reševanje izseljenske problematike ustanovijo društvo izseljencev povratnikov in ker neposredno poznajo izseljenske potrebe, predstavljajo interese izseljencev v matični domovini. Takoj so šli v akcijo in preskrbeli prvo pošiljko učbenikov za izseljenske otroke v Argentini, sledile so akcije Pariz, sinhronizirane videokasete za otroke v ZDA in Kanadi idr.

Na začetku leta 1992 so bodoči maturanti slovenskega srednješolskega tečaja v Argentini zaprosili bivšo profesorico, tedaj članico nastajajočega društva, naj jim pomaga pri organizaciji obiska domovine staršev, jih spremlja in vodi po Sloveniji; poleg tega so jih razne organizacije in politične stranke vabile, naj predavajo o izseljencih in slovenskem izseljenstvu. Bližale so se volitve, izseljenci so se obrnili na člane društva, ki so posredovali pri volilni komisiji, da bi olajšala postopek glasovanja v tujini. Posredovali so tudi kot pooblaščenci pri mnogih postopkih o ugotavljanju slovenskega državljanstva in pri urejanju denacionalizacijskega postopka mnogih upravičencev. Tako so se akcije vrstile,  še preden je bilo društvo registrirano. Prva skrb je bila seveda skupnost, iz katere so mladi izhajali, a obzorje se je takoj razširilo na ves svet: ZDA, Kanado, Argentino, Francijo, Belgijo, Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Švedsko, Avstralijo in drugam. Sledili so koncerti, obiski, gostovanja, predavanja, razstave idr.

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.


Častni člani

 

Ob 10. obletnici ustanovitve izseljenskega društva Slovenija v svetu se je po sklepu občnega zbora predsednik društva Boštjan Kocmur javno zahvalil vsem, ki so vsa leta stali društvu Slovenija v svetu ob strani in ga podpirali, ter jih imenoval za častne člane:

 

dr. Jože Bernik (Slovenija – ZDA)

g. Cvetko Falež (Avstralija)

mag. Ivan Korošec (Slovenija – Argentina)

msgr. Janez Pucelj (Nemčija)

msgr. Janez Rihar (Slovenija)

g. Zorko Simčič (Slovenija – Argentina)

g. Stane Šterbenk (Slovenija)

dr. Peter Urbanc (Kanada)

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.


Dejavnosti društva Slovenija v svetu

 

  • Osrednja prireditev društva je vsakoletni Tabor za Slovence po svetu, kjer predstavniki slovenskih organizacij po svetu, predstavniki vlade in predstavniki civilnih in cerkvenih družb v Sloveniji obravnavajo aktualne teme izseljenstva z namenom, da bi ozaveščali slovensko javnost in državne oblasti o izseljenski problematiki in o izseljencih kot delu narodnega telesa.

  • Vsako leto društvo SVS organizira obisk domovine prednikov za slovenske maturante iz prekomorskih držav, jih vodi in jim razkazuje lepote Slovenije in njene značilnosti. Enako vodi tudi druge skupine iz izseljenstva po poteh slovenske kulture, lepote in zgodovine.

  • Društvo SVS pomaga pri ugotavljanju slovenskega državljanstva in urejanju osebnih listin, nostrifikacijah šolskih diplom; preskrbi po svojih močeh stanovanje in službo prihajajočim izseljencem. Posredovalo je pri volilni komisiji, da bi izseljenci lahko bolj urejeno volili (leta 1992, 1996 in 2000).

  • Društvo SVS skrbi za slovensko besedo med Slovenci, ki žive zunaj slovenskih meja, s pošiljanjem šolskih knjig in literature, gledaliških iger, not, video- in avdiokaset in drugega zaprošenega gradiva.

  • Društvo SVS skrbi tudi za kulturno-umetniški stik med Slovenci. Vsako leto organizira veliko število obojestranskih obiskov pevcev, glasbenikov, zborov, ansamblov, dramskih igralcev, slikarjev, folkloristov iz matične domovine in izseljenstva.

  • Društvo SVS zbira zgodovinsko gradivo o slovenskih izseljencih in zdomcih ter preučuje njihovo problematiko. Sodeluje s slovenskimi ustanovami, ki se prav tako ukvarjajo s preučevanjem problematike slovenskega izseljenstva. Daje pobude za zakonodajno rešitev  raznih problemov izseljenskih rojakov. Samostojno oziroma v sodelovanju z drugimi institucijami izdaja oz. podpira knjige, zbornike, revije ter drugi tisk z izseljensko tematiko, avdiokasete, videokasete ter zgoščenke izseljenskih izvajalcev. Društvo SVS občasno izdaja tudi svoje glasilo: Slovenija v svetu - Kulturna in informativna vez Slovencev po svetu, kjer poroča o svojih programih in drugih koristnih informacijah za izseljence.

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.


Odbor

 

Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Glavni odbor
Boštjan Kocmur (predsednik)
Marko Jerman (podpredsednik)
Verena Koršič-Zorn (tajnica)
Gregor Batagelj (blagajnik)
Marko Fink
dr. Branko Zorn
 Franci Medic
Dani Sušnik

 

Nadzorni odbor
Člani
Janez Kočar
Jaka Kocmur
Miriam Jereb Batagelj

Častno razsodišče
Člani
Stane Šterbenk
Marjanka Jerman
Nancy Selan-Sirc

Namestniki
Marija Kostelec
Nejko Štefe

Namestniki
Toni Burja
Alenka Pate
Pavle Novak

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.


 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran. 

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630