SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Program

 

 

Predstavljamo vam program načrtovanih dejavnosti in podpor Izseljenskega društva Slovenija v svetu. Dejavnosti društva SVS se delijo na redne programe društva: tabori, obiski slovenskih maturantov iz prekomorskih držav, oprema izseljenskih knjižnic, gostovanja slovenskih umetniških skupin med izseljenci in gostovanja in razstave slovenskih izseljenskih umetnikov v Sloveniji ter razna srečanja in skrb za vračajoče se slovenske izseljence. Društvo podpira izseljenske skupnosti po svetu, zato posreduje v njihovem imenu pred državnimi ustanovami. Programe uresničujejo z delom in financiranjem izseljenskih skupnosti ter s finančno podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Razne informacijske in posredovalne dejavnosti pa društvu pomagajo uresničevati Ministrstvo RS za notranje zadeve, Ministrstvo RS za delo, družino in socialne zadeve in občasno druga ministrstva ter Državni zbor Republike Slovenije.

Načrtov društva SVS in prošenj izseljenskih skupnosti ter posameznikov je seveda mnogo več. Žal nekaterih zaradi pomanjkanja sredstev ne moremo uresničiti.

 

Program dejavnosti Izseljenskega društva SVS za leto 2007 in 2008

Program dejavnosti Izseljenskega društva SVS za leto 2006

Program dejavnosti Izseljenskega društva SVS za leto 2005

Program dejavnosti Izseljenskega društva SVS za leto 2004

Program izvedenih dejavnosti in podpor društva SVS za leto 2003

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.      Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630