Konvencija o socialni varnosti med Slovenijo in Argentino

Republika Slovenija in Republika Argentina sta se več let (od leta 2002) dogovarjali o konvenciji, s katero bi socialno zaščitili delavce, ki imajo delovno dobo v obeh državah. Aprila 2007 sta državi podpisali Konvencijo o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko ter Administrativni dogovor za izvajanje Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko, po kateri se delovni dobi v Argentini in Sloveniji seštevata za izpolnitev pogojev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, višina pokojnine pa se bo izplačevala sorazmerno: vsaka država bo plačala svoj delež.
Da pa je konvencija stopila v veljavo, sta jo morali ratificirati obe državi.


Ministrstvo za zunanje zadeve RS je dne 20. februarja 2008 predlagalo, naj se na 160. seji Vlade RS dne 28. februarja obravnava Predlog zakona o ratifikacije Konvencije. Vlada je predlog sprejela in ga poslala v DZ RS.
V Državnem zboru ga je kot matično telo obravnaval Odbor za zunanje zadeve. Predlog zakona je bila pod 27. točko dnevnega reda umeščen na 37. sejo DZ, kjer so ga brez amandmajev sprejeli 2. aprila 2008. Zakon je razglasil predsednik države Danilo Turk 10. aprila, v Uradnem listu pa je bil objavljen 15. aprila 2008. Zakon je stopil v veljavo petnajsti dan po objavi.

 

V Argentini pa je uzakonitev prišla nekaj mesecev kasneje. Pod številko 26.465 je senatorska zbornica sprejela zakon 10. septembra 2008, poslanska pa 10. decembra 2008. Razglašen je bil 7. januarja 2009 in objavljen v uradnem listu Boletín Oficial 16. januarja 2009.