Nostrifikacije diplom

Pripravili smo nekaj svežnjev informacij, ki utegnejo zanimati vse, ki bi svojo profesionalno pot nadaljevali v Sloveniji. Preberite si povzetke Zakona o priznavanju in vrednotenju s katerim je urejeno področje zaposlovanja, nadaljevanja študija in vrednotenja izobrazbe. Vabimo vas, da si gradivo preberete.

 

 

 

Za zaposlovanje

Za nadaljevanje študija

Za vrednotenje

Za uporabo

Celotni tekst si lahko ogledate na naslovu:
http://www.mvzt.gov.si/si/delovna_podrocja/priznavanje_izobrazevanja_enicnaric/priznavanje_in_vrednotenje