Slovenci rojeni na tujem in matična domovina

Spoštovane Slovenke – Slovenci, cenjena mladina

V čast mi je, da vas lahko v svojem imenu in v imenu Slovencev v Kanadi lepo pozdravim in vam želim zabaven in družaben 17. tabor Slovencev po svetu. Še poseben pozdrav in zahvala naši mladini iz Argentine, vsem nastopajočim ter vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k uresničitvi tega srečanja.
Hvala lepa Plesni skupini Mladi Glas in dijakom Slovenske šole v Torontu za vaš nastop in turnejo po Sloveniji.Organizatorjem Tabora se iskreno zahvaljujem za vabilo in priliko, da lahko spregovorim nekaj besed.

Naša mladina je naše upanje, ponos in edina prihodnost v Kanadi in drugod po svetu. Vsi vemo, kaj želimo: to je pridobiti in obdržati mladino v naši slovenski skupnosti. To nam je vsem jasno.Vprašanje je, kako izkoristiti in uresničiti ta potencial? Odgovori na to vprašanje so različni v različnih državah po svetu. Mislim pa, da za uresničitev naših ciljev potrebujemo pravi koncept za pridobivanje, povezovanje in sodelovanje naše mladine med seboj, med njimi in njihovimi predniki, ter med Slovenijo in v državah, kjer živijo.

Negativno vlogo v preteklosti in do ene mere tudi v sedanjosti ima politična delitev naroda v Sloveniji in drugod po svetu. Številni so se odstranili od slovenske skupnosti zaradi strankarske politike in prerekanj. Ponovno slišiš: “Slovenci v Kanadi ne potrebujemo slovenskih političnih strank” Nas je vse premalo, da bi se delili. Da slovenska skupnost  živi in napreduje v prihodnosti, je nujno, da delamo in spodbujamo mladino, da delajo na tem, kar jih povezuje in druži. To je slovenska kultura, šport, tradicije, slovenski jezik, slovenske vrednote in lepote Slovenije.

Iz pozitivne strani  pa lahko rečem, da smo srečni in hvaležni, da so številni mladi ostali v naši skupnost in da so danes člani in voditelji številnih slovenskih organizacij in ustanov. Mladina ceni in so ponosni na  njihove korenine. Lep dokaz imamo v tem, da se v kanadskem ljudskem štetju število Slovencev dviga. Leta 1991 je bilo v Kanadi vpisanih le 8050 Slovencev. V preteklih 15 letih se je v kanadskem štetju število dvignilo na 36.000 ljudi, vpisanih kot Slovenians ali Slovenci. Menimo pa, da nas živi v Kanadi okrog 50.000 in upamo v prihodnosti  pridobiti še ostale, da se vpišejo kot Slovenci. Največ zaslug za ta uspeh ima mladina in njihovi starši

Nujno je, da starši in voditelji slovenske skupnosti mladini zaupamo in da jim pomagamo graditi ne našo, ampak njihovo in njihovih otrok prihodnost. Pomembno je, da v mladino verjamemo, jo vzgajamo za bodočnost in da je ne bremenimo s preteklostjo. Skupno gradimo mostove med preteklostjo in sedanjostjo s pogledom v prihodnost. Ponosno, hvaležno in skupno uživajmo to, kar je bilo zgrajenega v preteklosti in kar se gradi danes. Živimo danes in jutri, in ne v preteklosti.

V knjigi “Trenutki  molka” misijonar g. Franc Sodja poleg drugega piše: “Gotovo: vsaka generacija mora biti zakoreninjena v preteklost. A ne sme živeti preteklosti, torej tudi ne našim spominom, ampak  je treba graditi iz bodočnosti za bodočnost. (…) Oni bodo gradili enoindvajseto stoletje. V sebi nosijo svet idealov, tudi božji svet.”

Slovenski skupnosti, posebno mladini v Kanadi, Sloveniji in drugod po svetu želim obilo uspeha tudi v prihodnosti.

Zaupajmo v našo mladino!

Živela Slovenija in živela Kanada!

Hvala lepa!

Stane Kranjc,
zastopnik Slovencev v Kanadi in
član Sveta Vlade RS za Slovence po svetu - Kanada