Seja Glavnega odbora SVS

Konstitutivna seja Glavnega odbora Izseljenskega društva Slovenija v svetu je bila v sredo, 30. marca 2011, v društvenih prostorih.
Za predsednika društva je bil potrjen dr. Branko Zorn, za podpredsednika Marko Jerman, za tajnico Verena Koršič Zorn, za blagajnika Franci Medic.