Predstavitev ekipe Slovenski Center Skopje

Slovenski center iz Skopja, Republika Makedonija, si v svojem rednem delovanju prizadeva za številne dejavnosti, cilje in naloge, med katerimi so ohranjanje slovenske zavesti, promocija kulture idr.

V okviru Slovenskega centra, Skopje so ustanovili tudi nogometno moštvo.

 

 

 

Cilji in naloge, ki si jih je zastavil Slovenski center iz Skopja:

- ohranjanje slovenske zavesti, utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev ki živijo v R. Makedoniji;
- promocija slovenske kulture;
- vključevanje Slovencev s poudarkom na vključevanje mladih in spodbujanje novih dejavnosti za mlade iz slovenske skupnosti v Makedoniji;- krepitev mednarodnega sodelovanja na področju kulture, znanosti in gospodarstva;
- vzdrževanje vezi, sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami Slovencev v R. Sloveniji, R. Makedoniji in tujini, medsebojno povezovanje ter ohranjanje vezi z Republiko Slovenijo;
- ohranjanje in izučevanje slovenskega jezika;
- ohranjanje folklora, tradicije in slovenskih narodnih običajev.
- ljubiteljski šport – V okviru Slovenskega centra, Skopje ustanovili smo nogometno moštvo.Ta dejavnost sproža možnost za aktivo življenje slovenstva, ker delovanje v skupini pomeni skupne vaje, treninge, tekme, druženje Slovencev in njihovih potomcev;
- V okviru Slovenskega centra, Skopje deluje otroška gledališka skupina;
- sodelovanje z Veleposlaništvom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji in sodelovanje z Veleposlaništvom Republike Makedonije v Republiki Sloveniji;
- sodelovanje z Generalnim konzulatom Republike Slovenije v Republiki Makedoniji in sodelovanje z častnim Konzulatom Republike Makedonije v Republiki Sloveniji;
- sodelovanje z nevladnim sektorjem v Republiki Sloveniji, Republiki Makedoniji in v tujini;
- sodelovanje z makedonskimi društvi ki so registrirani v R. Sloveniji in tujini;
- ohranjanje, krepitev in pospeševanje slovensko – makedonskega prijateljstva s promocijo nacionalnih, tradicionalnih, kulturnih in znanstvenih vrednot R. Slovenije v R. Makedoniji ter promocija makedonskih vrednot v R. Sloveniji;
- sodelovanje z institucijami Republike Slovenije in Republike Makedonije;
- sodelovanje z dopolnilnim poukom slovenskega jezika in kulture ki poteka v Republiki Makedoniji v organizaciji slovenskega Ministrstva za šolstvo in šport in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo;
- sodelovanje z Univerzo Sv. Cirila in Metoda v Skopju, Filološka fakulteta – študij slovenskega jezika in s Filozofsko fakulteto, Ljubljana - Katedra za makedonski jezik in književnost;
- sodelovanje s slovenskimi in makedonskimi podjetji;
- proslava državnih in kulturnih praznikov Republike Slovenije in Republike Makedonije;
- pomoč in zaščita Slovencem in njihovim potomcem ter državljanov Republike Slovenije ki občasno prebivajo v Republiki Makedoniji in potrebujejo takšno pomoč;
- se bomo prizadevali za ohranjanje, razvoj in pospeševanje mednarodnega kulturnega sodelovanja, za ustanovitev knjižnice, nabavo knjig in slovenskih časopisov; Cilj je predstaviti slovensko kulturo makedonskemu občinstvu;
- organizacija in udeležba: dogodki, prezentacije, seminarji, debate, literarna srečanja;
- razvoj demokracije, civilne družbe in človeških pravic; delo na projektih;
- zaščita okolja;

Predsednik
Sašo Stojkovski