Redni občni zbor 2013

Spoštovani člani! 

Po 11. členu društvenega pravilnika vljudno vabim vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v petek, 22. marca 2013, ob 19. uriv Zavodu sv. Stanislava. 

 

 

 

 

Predlagani dnevni red:

1.Pozdrav – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.Izvolitev delovnega predsedstva 
3.Branje zapisnika prejšnjega občnega zbora
4.Tajniško poročilo o delu SVS
5.Blagajniško poročilo o finančnem poslovanju SVS
6.Poročilo predsednika 
7.Poročilo nadzornega odbora
8.Razgovor o poročilih 
9.Predstavitev načrta SVS za leto 2013 
10.Sprejem sklepov zbora
11.Razno – Zaključek

Iskreno vas pozdravljam,

dr. Branko Zorn
predsednik SVS