20. tabor SVS

Izseljensko društvo Slovenija v svetu vabi na

20. TABOR SLOVENCEV PO SVETU

v nedeljo, 7. julija 2013, v Zavodu sv. Stanislava

 

 

 

 

ob 9.00 v zavodski kapeli: sv. maša za Slovence po svetu s škofom dr. Antonom Jamnikom in slovenskimi izseljenskimi duhovniki  
ob 10.30 v dvorani Zavoda sv. Stanislava: Pozdrav predsednika SVS in predstavnikov iz izseljenstva in zamejstva

Okrogla miza: Zakaj ostati v Sloveniji?

Mladi, med Slovenijo in tujino Osebna izkustva, čut pripadnosti Sloveniji in argumenti mladih Slovencev, ki živijo, ustvarjajo in delajo razpeti med Slovenijo in tujino.

–ddr. Klemen Jaklič, univ. dipl. iur., predavatelj prava in etike na Univerzi Harvard, ZDA 
mag. Klemen Žumer, svetovalec ELS v Evropskem parlamentu
mag. Uroš Zorn, univ. dipl. ing. agr., MBA, rojen v Franciji
Ciril Valant, podjetnik, rojen v Franciji
Federico Potočnik, namestnik generalnega sekretarja podmladka Evropske Ljudske Stranke (YEPP), rojen v Argentini 

ob 12.30 Kulturni program:
-Dijaki RAST 42  iz Argentine
-Mladi glasbeniki iz izseljenstva in Slovenije  

ob 13.30 Kosilo

Vabljeni ste vsi Slovenci iz matične domovine, zamejstva, zdomstva in izseljenstva!

20. TABOR SLOVENCEV PO SVETU v Zavodu sv. Stanislava

Boštjan Kocmur

Izseljensko društvo Slovenija v svetu deluje vsa leta kot povezovalni člen med slovenskimi izseljenci in matično domovino. Naš namen je približati Slovenijo vsem generacijam Slovencev po svetu, posebno še mladim druge in tretje generacije, ki še niso imeli priložnosti osebnega izkustva Slovenije. 

Osrednja prireditev društva je že tradicionalni vsakoletni Tabor Slovencev po svetu, ki poteka na prvo nedeljo v juliju, na nedeljo Slovencev po svetu, ko je v Sloveniji največ slovenskih izseljencev na obisku. 

Lansko leto smo se na Veliki planini zbrali v zelo velikem številu Slovenci iz Slovenije, Francije, Argentine, Kanade, Avstrije, Italije, Nemčije, ZDA in zamejstva; prisotni so bili tudi ministrica za Slovence po svetu, župani in poslanci ter veliko nastopajočih. Skupaj smo doživeli velik slovenski praznik.

Tudi letos bo na nedeljo Slovencev po svetu v Šentvidu pri Ljubljani potekal 20. tabor Slovencev po svetu.   

Po maši, ki jo bo daroval škof dr. Anton Jamnik, bo okrogla miza, pri kateri bodo sodelovali mladi Slovenci, ki delajo po svetu. Po okrogli mizi sledi še pester kulturni program.

Tema okrogle mize bo

Zakaj ostati v Sloveniji? 
Mladi Slovenci razpeti med Slovenijo in izseljenstvom

 

Na okrogli mizi bodo mladi Slovenci, ki delujejo na različnih področjih v tujini, predstavili svoj vsakdan, svoje doživljanje dvojnosti, ko so razpeti med tujino in domovino ter vsa pozitivna čustva, ki jih ob tem tudi morda doživljajo. 

Tudi z letošnjo okroglo mizo želimo ovrednotiti osebna prizadevanja za ohranjanje slovenske identitete daleč od doma. Poslušalce pa želimo spodbuditi k razmišljanju o čutu pripadnosti Sloveniji in slovenstvu. 

Hkrati pa je Tabor Slovencev po svetu tudi priložnost za druženje vseh generacij, za izmenjavo mnenj in javno diskusijo ter priložnost za medsebojna spoznavanja in utrjevanje identitete Slovencev po svetu. 

V Sloveniji v svetu smo prepričani, da preko programov, ki omogočajo neposreden stik Slovencev po svetu z matično domovino, lahko pospešujemo zanimanje naših rojakov za Slovenijo in za njeno usodo. 

20. tabor Slovencev po svetu bo, tako kot vsako leto, vseslovenska tribuna za povezovanje Slovencev, razseljenih po svetu.

 

 

 

 

 

 

 

 

20. tabor Slovencev po svetu

v nedeljo, 7. julija 2013

v Zavodu sv. Stanislava, Šentvid pri Ljubljani

ob 9. uri sv. maša – škof dr. Anton Jamnik in izseljenski duhovniki

ob 10. uri pozdravi in okrogla miza 

Zakaj ostati v Sloveniji?

Mladi Slovenci razpeti med Slovenijo in izseljenstvom

ob 12. uri kulturni program – dijaki iz Argentine 

in slovenski glasbeniki iz izseljenstva

Lepo vabljeni!

 

SV. MAŠA S KARDINALOM RODETOM IN IZSELJENSKIMI DUHOVNIKI (DAVID TALJAT IZ ŠVICE, MSGR. JANEZ PUCELJ IZ MUENCHNA, KARDINAL FRANC RODE, JANEZ RIHAR IZ RD, STANISLAV CIKANEK IZ VELIKE BRITANIJE)

MED SLUŠATELJI, NAŠI REDNI GOSTJE: POK. NADŠKOF DR. ALOJZIJ ŠUŠTAR in pok. dr Stanislav Klep (Združenje ob Lipi sprave)

V DVORANI ZAVODA SV. STANISLAVA

DR. MARJAN DRNOVŠEK (ZRC-SAZU), MSGR. JANEZ PUCELJ (SLOV KAT. MISIJA), AKADEMIK ZORKO SIMČIČ (SAZU), JOŽE MLAKAR (RAVNATELJ ŠKG), DR. ANDREJ VOVKO (ZRC-SAZU/ SVS), DR JOŽE BERNIK (ZDA/SSK), DAVID TALJAT (SLOV. KAT. MISIJA)