Javni razpis za dodelitev štipendij za Slovence v zamejstvu in po svetu

Javni razpis za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2013/2014. 

Vlada RS je na 20. redni seji dala soglasje k Javnemu razpisu za dodelitev štipendij za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2013/2014. Štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu so ena izmed vrst štipendij po Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). V skladu z zakonom odloča o dodelitvi štipendij za Slovence zunaj Republike Slovenije posebna komisija. Te štipendije se dodelijo upravičencem, ki izpolnjujejo splošne pogoje iz ZŠtip ter pod pogoji in v višini, ki jih v javnem razpisu, po predhodnem soglasju Vlade Republike Slovenije določi Sklad.

http://radio.ognjisce.si/sl/146/ssd/11613/

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/zamejci-13-14/