Občni zbor Izseljenskega društva Slovenija v svetu

Na osnovi 11. člena Pravilnika Izseljenskega društva Slovenija v svetu glavni odbor SVS sklicuje redni občni zbor Izseljenskega društva Slovenija v svetu, ki bo v četrtek, 31. marca 2016, ob 19. uri v Zavodu sv. Stanislava, Štula 23, 1210 Ljubljana Šentvid.

 

 

 

 

 

Predlagani dnevni red:
1.    Pozdrav – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2.    Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
3.    Predstavitev zapisnika zadnjega občnega zbora
4.    Predstavitev tajniškega poročila o delu SVS
5.    Predstavitev blagajniškega poročila o finančnem poslovanju SVS
6.    Predstavitev poročila predsednika SVS
7.    Predstavitev poročila nadzornega odbora SVS
8.    Razgovor in glasovanje o sprejemu poročil
9.    Predstavitev načrta dela SVS za leto 2016  
10.  Razgovor in glasovanje o sprejemu načrta dela SVS za leto 2016
11.  Sprejem sklepov zbora
12.  Razno – Zaključek

V upanju, da se srečamo na občnem zboru, vas lepo pozdravljam

                                                mag. Uroš Zorn
                                                predsednik SVS
V Ljubljani, 7. marec 2014