Redni volilni občni zbor SVS

Vabimo vas na redni volilni občni zbor Izseljenskega društva Slovenija v svetu, ki bo v petek, 24. marca 2017, ob 19. uri v Zavodu sv. Stanislava.

 

 

 

Na osnovi 11. člena Pravilnika Izseljenskega društva Slovenija v svetu glavni odbor SVS sklicuje redni volilni občni zbor Izseljenskega društva Slovenija v svetu.

Predlagani dnevni red:
1. Pozdrav – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov občnega zbora
3. Predstavitev zapisnika zadnjega občnega zbora, z dne 31. 3. 2016
4. Predstavitev tajniškega poročila o delu SVS
5. Predstavitev blagajniškega poročila o finančnem poslovanju SVS
6. Predstavitev poročila predsednika SVS
7. Predstavitev poročila nadzornega odbora SVS
8. Razgovor in glasovanje o sprejemu poročil
9. Razrešnica dosedanjim organom SVS
10. Volitve članov glavnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča SVS
11.  Razglasitev rezultatov volitev
12.  Predstavitev načrta dela SVS za leto 2017 
13.  Razgovor in glasovanje o sprejemu načrta dela SVS za leto 2017
14.  Sprejem sklepov zbora
15.  Razno – Zaključek

V upanju, da se srečamo na občnem zboru, vas lepo pozdravljam


                                                mag. Uroš Zorn
                                                predsednik SVS
V Ljubljani, 9. marec 2017