.

SKUPAJ ZA SLOVENIJO 

 

Slovenci, vključeni v slovenske skupnosti po svetu, so bili vedno

povezani s svojo domovino, z njeno bogato kulturno in duhovno

dediščino.

 

Razstava je prikaz utripa slovenskih src na tujem, skrbi, ponosa

in vsestranskega delovanja Slovencev po svetu v času, ko se je

Slovenija osamosvajala. Ta čas bo za vedno ostal svetla točka

v naši zgodovini.

 

Vabljeni na odprje razstave o delu Slovencev po svetu za

mednarodno priznanje slovenske samostojnosti v nedeljo,

27. junija ob 11. uri.

 

Države, v katerih so se Slovenci organizirano prizadevali za

samostojnost, so med prvimi priznale slovensko državo.

 

 

-         19. decembra 1991: Nemčija je uradno priznala

       samostojno Slovenijo.

-         15. januarja 1992: Uradno priznanje Avstrije, Belgije,

      Francije, Kanade, Združenega kraljestva

-         16. januarja 1992: Uradno priznanje Argentine, Avstralije,

      Italije, Švedske …

-         7. aprila 1992: Uradno priznanje ZDA.

 

 

ARGENTINA

Slovenci v Argentini iz vseh priseljenskih valov so se organizirali in vzpostavili stike

oblastmi, občili in vplivnimi argentinskimi osebnostmi. Cilj je bil, da Republika

Argentina čim prej prizna slovensko državo.

 

AVSTRALIJA 

 

 Po celi Avstraliji – peticije, pisma, telefonski klici in telefaksi, prevajanja

dokumentov za avstralsko vlado. Zahvala „drugi domovini“ za priznanje

Republike Slovenije.

 

BELGIJA

 

Svet slovenskih krščanskih izseljencev v Evropi, Slovenske katoliške misije v

Evropi in Slovenska društva v Zahodni Evropi so poslali izjavo časopisom in

novinarjem v podporo slovenski samostojnosti.

 

Po razglasitvi samostojnosti so Slovenci iz Belgije zbrali 300 podpisov in

zahtevali pri belgijskemu ministru za zunanje zadeve Marcu Eyskensu, naj Belgija

prizna slovensko samostojnost.

FRANCIJA 

 

Množična manifestacija na ploščadi Človekovih pravic na Trocadéru v Parizu.

 

Nekdanji predsednik Evropskega sveta Louis Jung in prvi predsednik Vlade samostojne

Slovenije Lojze Peterle s predstavniki Društva Slovencev v Parizu. 

 

ITALIJA

 


V Trstu množična protestna manifestacija na trgu Unità oziroma tržaškem Velikem trgu.

 

KANADA

 

Protestno zborovanje preko tisoč Slovencev pred Ontarijskim parlamentom in drugod po

Kanadi. Slovenci v Kanadi so v podporo Sloveniji zbrali 

 

AVSTRIJA 

 

 Koroški Slovenci so zbrali 870.285 šilingov za pomoč Sloveniji.

NEMČIJA

 

 Na tisoče demonstrantov je pozdravilo oklic slovenske države

in zahtevalo mir v naši domovini.

 

 

 

 

ŠVEDSKA

„Podprite samostojnost in neodvisnost Slovenije“ „Preprečimo, da v srcu Evrope nastopi

komunistična in vojaška diktatura“ „Republiki Slovenija in Hrvaška se bosta izognilI

komunistični in vojaški diktaturi le kot samostojni in suvereni državi.“

 

VELIKA BRITANIJA

 


Podpora slovenski samostojnosti po cestah v Londonu.

 

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

 


 Slovenska skupnost v ZDA je preko svojih številnih zvez in poznanstev

prepričevala ameriško vlado, naj ZDA ostanejo nevtralne.