Vabilo na redni občni zbor SVS

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabimo vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v soboto, 21. marca 2009 ob 18,00 v Zavodu sv. Stanislava. Dnevni red si lahko ogledate tukaj.

Image Izseljensko društvo SLOVENIJA V SVETU

Spoštovani!

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabimo vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v soboto, 21. marca 2009 ob 18.00 v Zavodu sv. Stanislava.

Dnevni red:

1.Izvolitev delovnega predsedstva: predsednika, zapisnikarja, overovatelja zapisnika
2.Branje zapisnika prejšnjega občnega zbora
3.Tajniško poročilo o delu SVS
4.Blagajniško poročilo o finančnem poslovanju SVS
5.Poročilo predsednika
6.Poročilo nadzornega odbora
7.Razgovor o poročilih
8.Predstavitev načrta SVS za leto 2009
9.Razno - Zaključek


Če ob napovedani uri ni prisotna vsaj polovica članstva, se začetek odloži za 30 minut, na kar občni zbor veljavno odloča, če je prisotnih najmanj deset članov društva (16. čl.).

Z željo, da se vidimo na občnem zboru, vas iskreno pozdravljam!

Boštjan Kocmur,
predsednik ID SVS